Tere tulemast Metsapiiga Talusse!
Meie eesmärk on pakkuda Teile nauditavat ja turvalist kogemust. Seega palume tutvuda meie kodukorra ja järgmiste tingimustega:

 

1. Arvesta Loomadega

 • Rahulik käitumine: Vältige valju hääle kasutamist või karjumist loomade läheduses. Loomad võivad ehmuda äkilistest liigutustest või kõvadest helidest.
 • Ärge jooksege: Loomade juuresolekul hoiduge jooksmisest või kiiretest liigutustest. See võib loomi ärevusse viia.
 • Loomade Toitmine: Loomadele toidu andmine on lubatud ainult Metsapiiga Talu töötajate juhendamisel ja antud juhiste alusel. See tagab, et loomad saavad sobivat ja ohutut toitu.
 • Koplid: Palun ärge minge iseseisvalt loomade koplitesse. Kolpid on piiratud elektrikarjusega, milles on ELEKTRIVOOL.
 • Järgige töötajate juhiseid: Metsapiiga Talu töötajate juhised ja soovitused on loodud tagamaks kõigi külastajate ja loomade turvalisust. 

2. Heaperemehelik Kasutus ja Vastutus

 • Vara ja inventari hoidmine: Palume kohelda meie vara heaperemehelikult. Kõik kahjud või lõhkumised tuleb hüvitada.
 • Isiklik vastutus: Me ei vastuta külastajate isiklike esemete kadumise või kahjustumise eest. Järgige palun alati juhiseid ja olge ettevaatlikud, et vältida õnnetusi.
 • Reeglite järgimine: Metsapiiga Talu ei vastuta vigastuste eest, mis on põhjustatud juhiste eiramisest.

3. Broneerimine ja Tühistamine

 • Kõikide broneeringute aluseks on emailile saadetud arve tasumine.
 • Vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lg 3 kohaselt, puudub müügilepingust taganemise õigus.
 • Toimumise aega saab muuta ainult kuni 72 tundi enne teenuse toimumist (kokku on võimalik toimumise aega muuta kuni 2 korda).

4. Majutuse ja Ürituste Kord

 • Kellaajad: Palume kinni pidada kokkulepitud kellaajast. Hilinemise korral võib see mõjutada teenuse kestust või kvaliteeti.
 • Laste järelevalve: Metsapiiga Talu ei võta vastutust teenuseid pakkudes ja talu territooriumil viibides võimalik õnnetusjuhtumite eest. Laste eest vastutavad nende vanemad või hooldajad.
 • Lemmikloomad: Lemmikloomad on lubatud, kuid nende eest vastutab täielikult omanik.
 • Prügi: Prügi tuleb visata selleks ettenähtud kohtadesse, prügi mahaviskamine on trahvitav.

5. Keelud ja Piirangud

 • Alkohol: Alkoholi mõistlik tarbimine on lubatud ainult majutusteenuse kliendile. Muude teenuste puhul ei ole alkoholi tarbimine lubatud.
 • Alkohol ja ratsutamine: Kui tuvastame, et klient on alkoholi või narkootikumide mõju all, jätame endale õiguse teenuse osutamine koheselt peatada
 • Narkootikumide keeld: Narkootiliste ainete kaasavõtmine ning tarbimine on keelatud.
 • Relvade keeld: Külm- ja tulirelvade kaasavõtmine on rangelt keelatud.
 • Seaduslik käitumine: Kõik külastajad peavad järgima Eesti Vabariigi seadusandlust ning talu töötajate juhiseid.

6. Muud Tingimused

 • Soovitame varuda piisavalt aega teenuse nautimiseks, arvestades võimalikke ettevalmistusi ja sissejuhatavaid juhiseid.
 • Palume arvestada teiste külastajatega ja käituda viisakalt ning lugupidavalt.
 • Talul on õigus üritus/teenus ennetähtaegselt lõpetada, kui klient käitub pahatahtlikult, ohustab teiste turvalisust või rikub oluliselt kodukorda. Sellisel juhul tasutud summasid ei tagastata.

7. Muudatused Tingimustes

 • Ilmastikutingimustest sõltuvate teenuste puhul, võime vajadusel muuta teenuse toimumise aega.
 • Metsapiiga Talul on õigus tingimusi igal ajal muuta. Uued tingimused jõustuvad alates nende avaldamisest talu veebilehel või kliendi teavitamisest muul viisil.

 

Me loodame, et Teie külastus Metsapiiga Talusse on meeldiv ja mälestusväärne.
Täname Teid mõistva suhtumise ja koostöö eest, et saaksime koos luua turvalise ja rõõmsa keskkonna

Parimate soovidega
Metsapiiga Talu meeskond